SORGULAYICI ÖĞRETİM STRATEJİSİNİN AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ

Yrd.Doç.Dr.Cem Babadoğan
Prof.Dr.Tanju Gürkan
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
babadog@education.ankara.edu.tr

Özet

Temellerini Sokratik düşünceden alan, öğretmen ile öğrenci arasındaki etkileşime araştırma ve inceleme boyutunu ekleyen sorgulayıcı öğretim stratejisi öğretme-öğrenme sürecine yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. Sorgulayıcı öğretim stratejilerini kullanan bir öğretmenin iki önemli hedefi vardır: 1) Öğrettiği konuyu derinlemesine bir kapsamla sunarak öğrencinin kestirim gücünü arttırmak. 2) Öğrencinin kestirim gücünü test ederek konu ile ilgili kuram ve kuralları kazandırmak. Bu araştırmanın genel amacı; sorgulayıcı öğretim stratejisine göre düzenlenen ve yürütülen bir öğretim süreci ile anlatım yöntemine dayalı bir öğretim sürecinin öğrenci başarısına etkisini karşılaştırmaktır. Araştırma, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Programı ile İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Programı birinci sınıf öğrencileri üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada yarı deneysel bir araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmada yorumlama becerilerinde deney gruplarının lehine anlamlı bir fark bulunmuştur.

Anahtar Sözcükler
Sorgulayıcı öğretim, sorgulayıcı öğretim stratejisi, sokratik yöntem

TAM METİN