SINIF ÖĞRETMENLERİNİN YÜKSEK VE DÜŞÜK BEKLENTİ GELİŞTİRDİKLERİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ FARKLILAŞMA DURUMU

Yrd.Doç.Dr.Bülent Öztürk
Arş. Gör.Gürcü Koç
Yrd.Doç.Dr.Fatma Tezel Şahin
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
gurkoc@gazi.edu.tr

Özet

Araştırmanın amacı, sınıf öğretmenlerinin yüksek ve düşük beklenti geliştirdikleri öğrencilerine yönelik davranışlarında nasıl bir farklılaşma olduğunu ortaya koymaktır. 900 eğitim fakültesi, 465 ortaokul ve 213 lise öğrencisi olmak üzere 1578 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin genel olarak yüksek beklenti geliştirdikleri öğrencilere anlamlı derecede olumlu davrandıklarını göstermektedir. Ayrıca bazı davranışlarda kadın öğretmenler, hizmet süresi yüksek öğretmenler ve öğrencilere sürekli farklı davranan öğretmenler yüksek beklenti geliştirdikleri öğrencilere anlamlı derecede olumlu davranmaktadır.

Anahtar Sözcükler
Öğretmen beklentisi, yüksek beklenti, düşük beklenti, öğretmen davranışları

TAM METİN