FEN ÖĞRETİMİNDE ÖZ-YETERLİK İNANCI ÖLÇEĞİ

Dr.Fatma Hazır Bıkmaz
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
İlköğretim Bölümü
fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın amacı, Riggs ve Enochs tarafından 1990 yılında geliştirilen sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği'nin Türkiye koşullarında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Bu amaçla, ilk olarak Türkçeye çevrilen ölçek orijinal ölçekle birlikte dil, içerik ve ölçme-değerlendirme gibi alanlarda değerlendirilmek üzere 10 uzmana verilmiş ve alınan öneriler doğrultusunda gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Daha sonra, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen ve Matematik Alanları Öğretmenliği Bölümüne devam eden 24 kişilik bir öğrenci grubuna orijinal ve Türkçe ölçek bir hafta arayla uygulanmış ve iki ölçeğin madde eşdeğerliliği.68 olarak bulunmuştur. Türkçe ölçek, üç farklı üniversitenin (Ankara, Hacettepe ve Anadolu Ünivesiteleri) Sınıf Öğretmenliği Programı'na devam eden 279 kişiye uygulanmıştır. Faktör analizi sonucunda, Türkçe ölçeğin orijinal ölçek gibi iki faktörlü olduğu, ancak orijinal ölçekte 23 olan madde sayısının, Türkçe ölçekte 21 olduğu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Sözcükler
Öz-yeterlik inancı, fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği

 TAM METİN