SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ İLKOKULA İLİŞKİN EN ÇOK HATIRLADIKLARI VE EN ÇOK TERCİH ETTİKLERİ METAFORLAR

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Saban
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi
İlköğretim Bölümü
asaban@selcuk.edu.tr

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının ilkokula ilişkin en çok hatırladıkları ve en çok tercih ettikleri metaforları ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın verileri, ilk altısı öğretmen-merkezli ve diğer altısı da öğrenci-merkezli olmak üzere toplam 12 metafordan oluşan Likert-tipi bir anketin 2001-2002 öğretim yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında öğrenim gören 381 birinci sınıf ve 103 dördüncü sınıf öğrencilerine uygulanarak elde edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, sınıf öğretmeni adaylarının en çok hatırladıkları ve en çok tercih ettikleri ilkokul metaforları birbirlerinden önemli derecede farklılık göstermektedir.

Anahtar Sözcükler
Sınıf öğretmeni adayları; ilkokul metaforları; öğrenme, öğretme ve ilkokula yönelik tutumlar

TAM METİN