YÜZ YÜZE VE UZAKTAN EĞİTİMDE ÖĞRENME DENEYİMLERİNİN EŞİTLİĞİ

Ögr.Gör. Serçin Karataş
Gazi Üniversitesi Gazi eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
sercin@gazi.edu.tr

Özet

Eğitim uygulamaları yakın bir zamana kadar bireysel ve kitlesel eğitim olmak üzere iki ayrı boyutta gelişme göstermiştir. Bireysel eğitim gereksinimleri daha çok yüz yüze eğitim, kitlesel eğitim gereksinimleri ise daha çok uzaktan eğitim uygulamaları ile karşılana gelmiştir. Bugün ise uzaktan eğitim yoluyla, bireysel ve kitlesel eğitim olanaklarının bir tek yapıda bütünleştirilebilmesi için pek çok olanak ortaya çıkmış, bu olanaklardan yararlanmaya yönelik uygulamalar hızla yaygınlaşmıştır. Teknoloji temelli uzaktan eğitim uygulamalarının hızla yaygınlaşması, uzaktan eğitimi çok daha fazla sayıda insanın gündemine taşımış, uzaktan eğitim çeşitli yönleri ile tartışılır olmuştur. Bir farkla ki, yeni tartışmalar "diploma eşitliği" gibi yüzeysel bir kavramın çok daha ötesinde, doğrudan "öğrenme deneyimlerinin eşitliği" bağlamına odaklanmış bulunmaktadır. Bu makalede özde teknoloji temelli uygulamalardan yararlanılarak, yüz yüze öğretimle sağlananlara eşdeğer öğrenme deneyimleri sağlamanın mümkün olup-olmadığı konusu tartışılmaktadır. Tartışmanın hedefi sıkça görüldüğü gibi sıradan çözümlemeler sunmak ya da "evet/hayır" türü bir yargıda bulunmak değil; bu konunun tartışılmasında dikkate alınması gereken ayrıntıları vurgulamaktır.

Anahtar Sözcükler
Öğrenme deneyimlerinin eşitliği, teknoloji temelli eğitim, eşitlik kuramı, uzaktan eğitim kuramları, etkileşimli teknolojiler

TAM METİN