EDİTÖRDEN

Prof.Dr.Akif Ergin
Yrd.Doç.Dr.Nurettin Şimşek

Dergimizi izleyen okuyucularımız hatırlayacaklardır, bir buluşma ve paylaşma noktası oluşturduğumuzu ve adını Eğitim Bilimleri ve Uygulama koyduğumuzu belirtmiştik. Bu bir derginin adı idi, şimdi aynı zamanda bir derneğin de adı. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, bu sayısından itibaren, mesleki bir örgüt olarak kurulan Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği'nin süreli yayını olarak karşınıza çıkacaktır.


Sizlerden gelen öneriler doğrultusunda, Dergimizin formatında da bir yenilik sağladık; Eğitim Bilimleri ve Uygulama bu sayısından itibaren bölümler halinde yayımlanacak. Araştırma bölümünde deneysel ve tarama türü çalışmalar, Geliştirme bölümünde ölçme aracı, öğretim materyali ya da yöntem geliştirmeye dönük çalışmalar, İnceleme bölümünde ise literatüre dayalı çalışmalarla, örnekolay incelemesi niteliğindeki çalışmalar yayımlanacak. Dördüncü sayımızdan itibaren bu bölümlerden her birinin ayrı editörü olacak.


Dergimize yönelik yoğun ilgi bizim açımızdan sevindiricidir. Bununla birlikte, teknik ve mali açıdan yeterli olanağımız olmasına karşın, işletilen değerlendirme süreci sonunda, gönderilen çalışmaların yaklaşık dörtte birini yayımlayabiliyoruz. Bunun temel nedeni, değerli hakemlerimizin Dergimizin yazım ve yayım ilkeleri doğrultusunda yaptıkları ve çalışması yayımlanmayan çoğu yazarımızın bile takdirle karşıladığı titiz değerlendirmelerdir. İlkelerimizden ödün vermeksizin, Dergimizde yayımladığımız çalışmaların sayısını artırabilmeyi umuyoruz. Bunun için yazarlarımızın, çalışmalarını göndermeden önce, tutarlı şekilde her sayımızda ve ayrıca web sitemizde açıkladığımız yazım ve yayım ilkelerini dikkatlice incelemeleri büyük önem taşımaktadır.


Bu sayımızda üçü Araştırma, ikisi Geliştirme, üçü de İnceleme bölümlerinde olmak üzere toplam sekiz değerli çalışmaya yer verebildik. Bu çalışmalarda Türk öğrencilerin matematik ve fen başarılarını etkileyen etmenler, uygulama öğretmenlerinin öğretmen adaylarına yönelik davranışları, önbilgi düzeyi ile denetim odağının öğrenci kontrol tercihleri üzerindeki etkileri, üniversite ögrencilerinin uyumu, akran baskısı, sezgisel düşünme sürecinin sosyal bilgiler öğretiminde kullanımı, uzaktan ve yüz yüze öğrenmede deneyim eşitliğine dayalı tasarım yaklaşımı ve gençliğin eğitimi gibi önemli ve ilginç konular ele alınmaktadır. Sizlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bu çalışmaların yazarlarına da, değerli vakitlerini ayırarak bu çalışmaların seçimine yardımcı olan hakemlerimize de teşekkür borçluyuz.


Her sayımızda daha iyisini sunabilmek dileğiyle ...