Dergimiz, Eğitim Bilimleri ve Uygulama Derneği üyelerine ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.