KEŞFEDİCİ LABORATUVAR YAKLAŞIMININ FEN KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE KULLANILMASI

Hakan Ş. Ayvacı
Yasemin Devecioğlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, Keşfedici Laboratuvar Yaklaşımı (KLY) tanıtılmakta ve KLY’ye uygun olarak geliştirilen bir deney etkinliğinin uygulanma süreci ve süreç sonunda öğrencilerin düşüncelerine dayalı olarak yaklaşımın etkililiği değerlendirilmektedir. Çalışma, Trabzon’da bir ilköğretim okulunda 16 beşinci sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. Örnek olay yaklaşımına uygun olarak yürütülen çalışmada doküman incelemesi, gözlem ve mülakat yöntemleri kullanılmıştır. Geliştirilen deney etkinliği KLY’ye uygun olarak laboratuar öncesi, laboratuar aşaması ve laboratuar sonrası tartışma bölümlerinden oluşturulan “Deney Çalışma Yaprağı” ile yürütülmüştür. Çalışma yaprağının uygulanması sürecinde öğrencilerin sergiledikleri davranışlar belirlenmeye çalışılmıştır. Son olarak, öğrencilerin hepsiyle uygulamanın etkililiği üzerine mülakatlar yapılmıştır. Çalışma sonunda KLY’nin uygulanabilirliğine yönelik değerlendirmeler yapılırken, KLY’ye uygun olarak geliştirilen bu deney etkinliğinin, fen kavramlarının öğrenilmesinde etkili ve ilgi çekici olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Sözcükler

Keşfedici Laboratuar Yaklaşımı, Isı İletimi ve Yalıtım, Fen Öğretimi