TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN TELEVİZYON REKLAMLARINDA GENÇLERİN YANSIMASI

Çağla Karademir Uysal
Milli Eğitim Bakanlığı

Özet

Bu araştırma gençlerin doğasına ilişkin tartışmalara farklı bir bakış açısı getirebileceği düşüncesiyle, önemli oranda tercih edilen kitle iletişim araçlarından birisi olan televizyonda yayımlanan reklamlarda, gençlerin nasıl yansıtıldığını ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. En çok izlenen ve ulusal çapta yayın yapan üç kanaldaki reklamlar birer hafta süreyle – Pazartesi gününden Cuma gününe kadar 19.00-23.00 saatleri arasında (ana yayın kuşağı) televizyondan videoya kaydedilmiştir ve bu kayıtlarda yer alan genç imgeleri içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Üç kanalda yayımlanan reklamların yaklaşık olarak 1/3’ünde gençlerin yer aldığı görülmüştür ve özellikle iletişim, yatırım, içecek, gıda ürün ve hizmetleriyle ilgili reklamlarda gençlere rastlanmıştır. Bulgular en çok heriki cinsiyetten gençlerin reklamlarda, birlikte yer aldıklarını göstermiştir Gençler reklamların ¼’ünde herhangi bir teknolojik aracı kullanırken yansıtılmaktadır. Reklamlarda yer alan gençlerin çok büyük bir oranı ana karakter rolündedir ve reklamların hemen hemen hepsinde müzik kullanılmıştır. Reklamların 1/4’ünde gençler makyajları/saçları ya da aksesuarları/giysileriyle sıra dışı bir görünümle yansıtılmıştır. Reklamların yarısından çoğu cinsel içerikli imge içermektedir. Gençler yukarıda belirtilen biçimsel özelliklerin yanı sıra reklamlarda en çok coşkulu, özgür, maceraperest bir biçimde eğlenirken, arkadaşlarıyla ya da romantizmi yaşarken yansıtılmıştır. İncelenen televizyon reklamlarında yansıtılan gençlik imgesinin fırtına ve stres görüşünü doğrudan desteklemeyen, gençlerin sınırlı özelliklerle yansıtıldığı, eğlenceye ve tüketime yönelik bir gençlik imgesi olduğu görülmüştür.

Anahtar Sözcükler

Ergen/genç, Fırtına ve stres, Televizyon, Reklam