ÇOCUKLAR İÇİN BİLİŞSEL ÜÇLÜ ENVANTERİ

Dr. Berna GÜLOĞLU
Kavaklıdere İlköğretim Okulu
Prof. Dr. Gül AYDIN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özet

Bu araştırma, çocuklardaki bilişsel hata eğilimini yansıtan otomatik düşünceleri ölçen Çocuklar için Bilişsel Üçlü Envanteri’nin Türkçe’ye uyarlanmasını amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri Ankara iline bağlı Çankaya ilçesindeki iki ilköğretim okulunda öğrenim gören 403 beşinci ve altıncı sınıf öğrencisinden elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini sınamak üzere gerçekleştirilen açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları ölçeğin ‘Kendine, geleceğine ve dünyaya olumsuz bakış açısı’ ve ‘Kendine, geleceğine ve dünyaya olumlu bakış açısı’ olmak üzere iki faktörden oluştuğunu göstermiştir. Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı (.81) ile hesaplanan ölçeğin iç tutarlılığına ilişkin bulgular da ölçeğin güvenirliğinin yeterli olduğuna işaret etmiştir.

Anahtar Sözcükler

Otomatik düşünce, Çocuklar İçin Bilişsel Üçlü Envanteri, 5. ve 6. sınıf öğrencileri.