STANDARTLAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM PROGRAMI ÖĞRETMENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Hasan Çakır
Gazi Üniversites

Özet

Standartlaştırılmış öğretim programı ve harmanlanmış öğrenme ortamları eğitim dünyasında yeni bir araştırma konusu olmuştur. Ancak hangi tip öğretmenlerin bu öğrenme ortamlarında çalıştıkları ve nasıl öğretim yaptıkları konusunda araştırma eksikliği vardır. Bu çalışmanın amacı harmanlanmış bir öğrenme ortamı olan ve bilgisayar ağları hakkında sertifika eğitimi veren Cisco Sertifikalı Bilgisayar Ağları Teknisyenliği (Cisco Certified Network Associate - CCNA) eğitim programında, çalışan öğretmenlerin mesleki özelliklerinin ve öğretim yöntemlerinin incelenmesidir. Araştırmanın sonuçları standartlaştırılmış öğretim programı ve harmanlanmış öğrenme ortamlarında çalışan öğretmenler farklı öğretim alanları ve mesleki deneyimlere sahip olmalarına rağmen benzer öğretim yöntemleri kullandıklarını göstermiştir. Bu tip öğrenme ortamları öğrenci başarısını yükseltme ve eşit eğitim fırsatı sağlaması potansiyeline sahiptir.

Anahtar Sözcükler

Harmanlanmış öğrenme ortamları, öğretim yöntemleri, öğretmen özellikleri,
standartlaştırılmış öğretim programı.