ALKOLİK AİLELERİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK DANIŞMANLIK UYGULAMALARI

Aslı Taylı
Muğla Üniversitesi

Özet

Alkolizm problemi bütün aileyi etkilemekle birlikte, özellikle çocukları etkilemektedir. Alkolik ailelerin çocukları genellikle, çocuk ihmalinin, fiziksel ve cinsel istismarın, yetersiz anababa bakımının, işlevsel olmayan, tahmin edilemez, düzensiz ve duygusal açıdan dürüstlüğün olmadığı koşulların kurbanı olmaktadırlar. Bu durumdan ötürü, bu ailelerin çocukları, depresyon, kaygı, intihar, okulu bırakma, düşük akademik başarı, suçlu davranışlar, kişilerarası ilişki problemleri bazı fiziksel problemler yaşamaktadırlar.
Bu çalışmanın temel amacı, alkolik ailelerin çocuklarına yönelik psikolojik danışmanlık uygulamalarını tanıtmaktır. Bu alandaki bazı yazarlar, bu çocuklara yönelik oldukça yararlı bazı psikolojik danışmanlık teknikleri önermektedirler. Okul psikolojik danışmanları, bu çocukların koşullarını ve yaşadıklarını bildikleri için, onları duygularını açıklama ve duygusal olarak dürüst olma konusunda cesaretlendirmelidirler. Bunun yanı sıra, okul danışmanları, bu çocuklara yardım etmek için, bilişsel davranışçı yaklaşımlar, güvengenlik eğitimi, gestalt-farkındalık etkinlikleri, bazı gevşeme teknikleri, bibliyoterapi ve oyun terapisi gibi teknikleri kullanabilirler.

Anahtar Sözcükler

Alkolik ailelerin çocukları(AAÇ)’nın karakteristik özellikleri, AAÇ’na yönelik danışmanlık uygulamaları