ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI AMAÇLARI VE ZİHİNSEL ZAMAN YOLCULUĞU BECERİLERİ

Dr. Altay Eren
Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Özet

Bu çalışma üniversite öğrencilerinin başarı amaçlarıyla birlikte geçmişte yaşadıkları ve gelecekte yaşayacaklarını düşündükleri başarıyla ilgili olası olaylara doğru zihinsel zaman yolculuğu yapabilme becerilerine ilişkin görünümleri incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmaya 659 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Öğrencilerin 358’i Zihinsel Zaman Yolculuğu Ölçeğinin geliştirildiği pilot çalışmada yer alırken, 301 öğrenci çalışmanın ana örneklemini oluşturmuştur. Sonuç olarak, çalışmanın bulguları öğrencilerin başarıyla ilişkili geçmiş olaylarının performansa yaklaşma ve ustalaşma amaçlarıyla anlamlı düzeyde ilişkili olduğunu, ancak performanstan kaçınma amaçlarıyla ilişkili olmadığını göstermiştir. Ayrıca, çalışmadan elde edilen bulgular öğrencilerin geçmişe ve geleceğe doğru zihinsel zaman yolculuğu yapabilme becerileriyle birlikte başarı amaçlarının Yüksek Zihinsel Zaman Yolculuğu/ Başarı Amaçları ve Düşük Zihinsel Zaman Yolculuğu/Başarı Amaçları şeklinde adlandırılabilecek iki anlamlı küme örüntüsü sergilediğini de ortaya koymuştur. Bu çalışmada eğitimsel çıkarsamalar ve gelecekte yapılabilecek araştırmalar da tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Zihinsel zaman yolculuğu, Başarı amaçları, Zihinsel zaman yolculuğu ölçeği.