14-16 YAŞ ARALIĞINDAKİ ÖĞRENCİLERİN PETROL VE KÖMÜR HAKKINDAKİ DÜŞÜNCELERİ

Dr. Burçkin Dal
İstanbul Teknik Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada, öğrencilerin yer bilimleri derslerinde öğretilen petrol ve kömürü kapsayan fosil yakıt enerjileri hakkındaki düşünceleri ve bilimsel anlayışlara göre farklı bu düşüncelerle bağlantılı olan hatalı ifadeleri analiz edilmiştir. Çalışmanın örneklemini dört İlköğretim okulundaki toplam 80 (14-16 yaş) öğrenci ve 16 öğretmen oluşturmaktadır. Çalışmada öğrencilerin cevaplarında birbirlerine oranla çok önemli farklar bulunmadığı saptanmış ve hatalı kavramların başlıca kategorileri şu şekilde sıralanmıştır: petrolün kaynağı, havzaları, yapısı, toplum için önemi, kömür ve benzinin doğası. Çalışmada elde edilen sonuçlar, devletler arasındaki ilişkiler ve ekolojik prensiplerin algılanması çerçevesinde, gelecek nesillere fosil yakıtlardan elde edilecek enerjiler dahil olmak üzere tüm bilimsel düşünce ve modelleri analiz etme kabiliyeti kazandırma ve anlamalarına yönelik çalışmalarının hız kazanması gerektiğinin altını çizmektedir.

Anahtar Sözcükler

Öğrenci düşünceleri, alternatif kavramlar, petrol, kömür.