ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNİN UYGULAMA ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE DAYALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Savaş Baştürk
Marmara Üniversitesi

Özet

Öğretmen eğitiminde teori-pratik ikilisinin öneminin anlaşılmasıyla birlikte, öğretmen adaylarının okul uygulamalarına verilen değer her geçen gün artmaktadır. Bu durum okullardaki uygulama öğretmenlerine verilen sorumlulukların da artmasını beraberinde getirmiştir. Literatürde uygulama öğretmeninin rolünü belirlemeye çalışan pek çok araştırmaya rastlanmaktadır. Dolayısıyla uygulama öğretmenlerinin mevcut sistemi değerlendirmeleri, sistemin işleyen ve işlemeyen yanlarının ortaya konması adına önemlidir ve araştırılması gereken bir konudur. Bu araştırmanın amacı, uygulama öğretmenlerinin öğretmen adayları ve Öğretmenlik Uygulaması dersine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Bunu yapabilmek için, aktif olarak uygulama öğretmenliği yapan öğretmenlerden 6’sı ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Yazıya dökülen görüşme metinleri, nitel yöntemler kullanılarak analiz edilip yorumlanmıştır. Araştırmanın sonuçları, araştırmaya katılan uygulama öğretmenlerinin staj algısının, öğretmen adayının ders dinlemesi ve birkaç saat ders anlatmasıyla sınırlı olan geleneksel staj anlayışına yakın olduğunu göstermiştir. Öğretmenlerin adayları değerlendirmede kullandıkları en önemli ölçüt devamlılıktır. Diğer ölçütler ise, matematik öğretimi adına çok da önemli olmayan sübjektif ölçütlerdir. Ayrıca öğretmen adayları ile uygulama öğretmenleri arasındaki karşılıklı etkileşim çok az ve yüzeysel konularla sınırlıdır.

Anahtar Sözcükler

Okul deneyimi, öğretmenlik uygulaması, öğretmen adayı, matematik eğitimi, öğretmen yetiştirme.