YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMA UYGUN OLARAK GELİŞTİRİLEN DERS YAZILIMI VE ÇALIŞMA YAPRAKLARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA VE KALICILIĞA ETKİSİ

Naci Bayrak
Erzurum Yunus Emre İlköğretim Okulu
Dr. Salih Doğan
Atatürk Üniversitesi

Özet

Bu araştırma, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının beş aşamalı modeline uygun olarak geliştirilen Fotosentez ve Solunum konusundaki ders yazılımı ve çalışma yapraklarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin başarısına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2007/2008 eğitim-öğretim yılında Erzurum Yunus Emre İlköğretim okulunun 8. sınıfında öğrenim gören öğrencilerle yürütülmüştür. Yarı deneysel yöntemin kullanıldığı çalışmada, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının beş aşamalı modeline göre geliştirilen ve uygulanan ders yazılımı ve çalışma yapraklarının Fotosentez ve Solunum konusunun öğrenilmesinde, bilgilerin kalıcılığında ve Fen ve Teknoloji dersine yönelik tutumda geleneksel öğretim yöntemine göre daha etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler

Beş aşamalı yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı, Ders yazılımı, Çalışma yaprakları,
Materyal geliştirme.