ANNELERE EVE DAYALI GÜNDÜZ TUVALET KONTROLÜ ÖĞRETME BECERİLERİNİN KAZANDIRILMASI

Dr. Nesrin Sönmez
Özel Eğitim Uzmanı
Dr. Nihal Varol
Uludağ Üniversitesi

Özet

Araştırmada, zihinsel engelli çocuk annelerine tuvalet kontrolü eğitimine yönelik öğretme becerileri kazandırmada, “Eve Dayalı Gündüz Tuvalet Kontrolü Aile Eğitimi Programı”nın etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmada, tek denekli deneysel desenlerden “AB Deseni” kullanılmıştır. Araştırmanın deneklerini, zihinsel engelli çocuğa sahip üç anne oluşturmuştur. Araştırma verileri; aile görüşme formu, kuruluk süresi kaydı tutma becerisi ölçü aracı, gündüz tuvalet kontrolünü kazandırma becerisi ölçü aracı ve uygulama güvenirliği formları ile toplanmıştır. Araştırmanın tüm evreleri deneklerin evlerinde yürütülmüştür. “Eve Dayalı Gündüz Tuvalet Kontrolü Aile Eğitimi Programı”nın, annelerin, kuruluk kaydı tutma ve tuvalet kontrolü kazandırma becerilerinin alt amaçlarını gerçekleştirmesine yol açtığı ve uygulama açısından güvenilir bir program olduğu belirlenmiştir. Araştırmada, araştırma verileri, grafiksel olarak gösterilmiş ve grafikler nitel olarak yorumlanmıştır.

Anahtar Sözcükler

Aile eğitimi, Eve dayalı aile eğitimi programı, Tuvalet eğitimi, Gündüz tuvalet kontrolü eğitimi.