ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE İNCELENMESİ: EGE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Dr. Nilay T. Bümen
Dr. Gülsen Ünver
Dr. Makbule Başbay
Ege Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada bir üniversitenin Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı'nda (OAÖTYLP) yer alan tüm derslerin öğrenci görüşlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Tarama yöntemiyle yürütülen çalışmada 2005-06 ile 2006-07 öğretim yıllarında (toplam üç dönem) ilgili programda öğrenim gören tüm öğrencilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen (kuramsal ve uygulamalı dersler için ayrı olmak üzere) iki anket kullanılmıştır. Her dönem sonunda o dönemde programda yer alan tüm dersler için anketler uygulanmıştır. Bulgulara göre, derslerin tümünde öğretim elemanlarının öğrencilerle iletişimlerinin olumlu olduğu görülmektedir. Kuramsal derslerden ikisi hariç diğer dokuz derste de “öğrencilerin konuları paylaşması ve sırayla sunması” şeklinde ders işlendiği ifade edilmektedir. Ölçme yöntemi olarak sınav, sunum ve ödevlerin kullanıldığı ve derse katılımın puanlandığı, ancak öğrencilerin sınav yerine ödev ve sunum yapmayı istedikleri görülmüştür. Uygulamalı üç derste de en az sekiz ders gözlemi yapıldığı, öğretim elemanlarının uygulama okuluna çok az geldikleri görülmüştür, ancak öğrencilerin çoğu bunu yeterli bulmaktadır. Sonuç olarak öğrenci görüşlerine göre, OAÖTYLP derslerinin etkili bir şekilde yürütüldüğünü söylemek güçtür ve birçok açıdan geliştirmeye gereksinim bulunmaktadır

Anahtar Sözcükler

Öğretmen yetiştirme, Ortaöğretime öğretmen yetiştirme, Program değerlendirme, Tezsiz yüksek lisans programı.

TAM METİN