DRAMANIN ÖĞRETİMİ VE DRAMAYA DAYALI ÖĞRENME *

Öğr. Gör. Dr. Ayşe Okvuran
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
İlköğretim Bölümü

Özet

Eğitim fakültelerinin yeniden yapılanması ile birlikte ilköğretimde sınıf öğretmenliği ve okul öncesi bölümlerinde drama dersleri de yer almıştır. Eğitimde drama alanı da pek çok alan gibi içerik, öğretim, öğrenme, teknikler ve doğaçlama süreçleri açısından özgündür. Dramaya dayalı öğrenme ve dramanın öğretimi hem öğreten hem de öğrenen açısından sorular/sorunlar taşımaktadır. Dramayı nasıl öğreniriz? Dramayı nasıl öğretiriz? Drama dersinde önceliği öğrencilerin öğrenmesine mi, nasıl öğretileceğinin öğrenilmesine mi vermeliyiz? Dramayı öğrenme ve dramanın öğretimi açısından öncelikler, ayrımlar ve sınırların belirlenmesi gerekmektedir. Bu makalede eğitimde drama disiplininde dramanın öğretimi ve dramatik öğrenme sorunsalı irdelenmektedir.

Anahtar Sözcükler
Yaratıcı drama, dramanın öğretimi, dramaya dayalı öğrenme


* Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen (2931 Mayıs 2002) 2000'li Yıllarda Öğrenme ve Öğretme Birinci Sempozyumu'nda bildiri olarak sunulmuştur.

TAM METİN