ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUMA ALIŞKANLIKLARINA BİLGİSAYAR VE İNTERNETİN ETKİSİ

Dr. Nilgün Tosun
Trakya Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada, öğretmen adaylarının okuma alışkanlıklarına bilgisayar ve internetin etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: Öğrencilerin cinsiyeti ile her gün düzenli olarak basılı ya da elektronik ortamda gazete okuması arasında ilişki var mıdır?, Öğrencilerin cinsiyeti ile ders kitabı ve gazete dışında roman, şiir vb. türlerinden kitap okuması arasında ilişki var mıdır?, Öğrencilerin kendine ait bilgisayarı olması ile kağıda basılı olarak satılan günlük gazeteleri okumama nedenleri arasında ilişki var mıdır?, Öğrencilerin bilgisayarının türü ile kağıda basılı olarak satılan günlük gazeteleri okumama nedenleri arasında ilişki var mıdır?, Öğrencilerin bilgisayarının türü ile ders kitabı ve gazete dışında roman, şiir vb. türlerinden kitap okuma arasında ilişki var mıdır?, Öğrencilerin yaşadıkları mekanda (ev, yurt, pansiyon vb.) internet bağlantısı olması ile kağıda basılı olarak satılan günlük gazeteleri okumama nedenleri arasında ilişki var mıdır?. Çalışmaya 405 öğretmen adayı katılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, günlük gazete okuma alışkanlığı oranı, erkek öğrencilerde kız öğrencilere göre daha yüksektir. Buna karşılık, ders kitabı ve gazete dışında diğer türlerden kitapları okuyan kız öğrenci sayısı, erkek öğrencilerden fazladır. Kız öğrenciler, erkek öğrencilere göre, ders kitabı ve gazete dışındaki kitapları daha sık okumaktadır. Kendine ait bilgisayarı ve internet bağlantısı olan öğrenciler, basılı gazete okumak yerine internetteki haber portallarını ve tv’yi tercih etmektedir. Kendine ait bilgisayarı olanların yarısından fazlası, her gün düzenli olarak basılı ya da elektronik gazete okumamaktadır. Tablet sahibi öğretmen adaylarının tamamı, günlük gazeteye ayıracak parası olmadığı için, kağıda basılı olarak satılan günlük gazeteleri okumadığını belirtirken, sadece %40’ı ders kitabı ve gazete dışında roman, şiir vb. türlerinden kitap okumaktadır. Yaşadığı mekanda internet bağlantısı olan öğrencilerin %36.23’ü ile olmayan öğrencilerin %33.33’ü “gazeteden alacağı haberleri tv’den izleyebildiği”; internet bağlantısı olan öğrencilerin %37.68’i ile olmayan öğrencilerin %11.11’i “gazeteden alacağı haberleri internetteki haber portallarından okuyabildiği” için, kağıda basılı olarak satılan günlük gazeteleri okumamaktadır.

Anahtar Sözcükler

Öğretmen eğitimi, Okuma alışkanlığı, Öğretmen adayları, Okuma ve bilgisayar, Okuma ve internet.

TAM METİN