PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ VE 360 DERECE GERİ BİLDİRİM SİSTEMİ

Dr. Züleyha Ertan Kantos
Milli Eğitim Bakanlığı

Özet

Bu makalede örgütlerde performans değerlendirme süreci, 360 derece geri bildirim sistemi ve eğitim örgütlerinde bu sistem ile ilgili yapılan çalışmalar açıklanmaya çalışılmıştır. Günümüzde örgütün verimliliğinin artırılması, örgütün devamlılığı ve gelişimi için bir zorunluluktur. Bu zorunluluğun somut olarak ortaya konulması da nitelikli ve objektif bir performans değerlendirme sürecinin oluşturulmasını gerektirmektedir. Objektif performans değerlendirme süreci; açık ve net; değerlendirme, çalışma, davranış ve performans standartlarının oluşturulması ile başlamaktadır. Her örgüt kendi yapısına göre performans değerlendirme süreci oluşturmaktadır. Günümüzde örgüt çalışanlarının birçok kaynaktan değerlendirildiği performans değerlendirme sistemleri tercih edilmektedir. Bu sistemlerin en başında 360 derece geri bildirim performans değerlendirme sistemi gelmektedir. Bu sistemde çalışanlar iç ve dış paydaşlarca değerlendirilmektedir. Örgüt bu değerlendirme sonucuna göre kendisini yenilemekte ve hesap verebilmektedir. 360 derece geri bildirim sistemi eğitim örgütlerinde de kullanılabilir. Bu sistemde eğitim örgütlerinin iç ve dış paydaşlarına değerlendirme hakkı verilerek, eğitimin demokratikleşmesi ve hesap verebilir bir eğitim anlayışının gerçekleşmesi sağlanabilir.

Anahtar Sözcükler

Performans, Performans değerlendirme, 360 derece geri bildirim sistemi

TAM METİN