ANASINIFLARINDA FEN ETKİNLİKLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Dr.Duygu Güler
Dr.Fatma Hazır Bıkmaz
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi
İlköğretim Bölümü
guler@education.ankara.edu.tr
fatma.bikmaz@education.ankara.edu.tr

Özet

Bu araştırma, Ankara ili içinde yer alan MEB'e bağlı resmi anasınıflarında, öğretmen görüşlerine dayalı olarak fen etkinliklerinin nasıl gerçekleştirildiğini belirlemeyi amaçlayan tarama türü bir çalışmadır. 35 okulda görevli 102 ana-sınıfı öğretmeni araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Okulöncesi öğretmenlerinin fen etkinliklerini gerçekleştirme durumları araştırmacılar tarafından hazırlanan bir anketle belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, araç-gereç ve materyallerin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun doğal bir sonucu olarak da,öğretmenlerin fen etkinlikleri için daha çok çevre gezileri, eğitici oyunlar ve gözlem çalışmaları vb. gibi çok fazla araç-gereç ve materyal gerektirmeyen teknikleri kullanma eğiliminde oldukları belirlenmiştir.

Anahtar Sözcükler
Anasınıfları, okulöncesi öğretmenleri, okulöncesinde fen eğitimi

TAM METİN