ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVININ FAKTÖR YAPISINA VE YORDAMA GÜCÜNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

Yrd. Doç. Dr. Ömer Kutlu
Ankara Üniversitesi
İsmail Karakaya
Şereflikoçhisar İbrahim Baltacı İlköğretim Okulu

Özet

Bu araştırmanın amacı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının (OKÖSYS) faktör yapılarını belirleyerek, ortaöğretimdeki akademik başarının hangi faktörlerce açıklandığını belirlemektir. Bunun için, Türkiye genelinde 1999 OKÖSYS’yi kazanan 83,307 kişi arasından random olarak seçilen 10,000 kişi verileri kullanılmış ve bu yolla OKÖSYS’nin faktör yapıları belirlenmiştir. Faktör analizi sonucunda testin sekiz faktörden oluştuğu görülmüştür. Daha sonra lise birinci sınıf akademik başarısını, OKÖSYS’nin hangi faktörlerinin yordadığı aşamalı çoklu regresyon analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda, ortaöğretim birinci sınıf akademik başarısının % 28’nin testin ölçmeye çalıştığı zihinsel becerilerin hemen hemen tümü tarafından açıklandığı ve OKÖSYS’nin ölçtüğü zihinsel becerilerin (faktörler) tümünün kendisiyle ilgili olarak görünen ders başarısını açıkladığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler
Yordama geçerliği, regresyon, akademik yetenek, faktör analizi.

TAM METIN