TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ YETİŞTİRMEYE DÖNÜK İLK PROGRAM VE UYGULAMALAR

Dr. Duygu S. Güler
Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Faruk Öztürk
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özet

Bu makalede, Türk eğitim tarihinde ilk kez açılan Ana Öğretmen Okulunda uygulanan programda yer alan derslerle bu derslerin içerikleri eğitsel açıdan incelenmektedir. Bu program Kız Öğretmen Okulu Programından çok farklı değildir. Ancak programda yer alan, eğitim bilimleri/pedagoji, psikoloji, Froebel yöntemleri ve el işleri ile sağlık derslerinin içeriklerine önem verildiği ve öğretmen adaylarına pedagojik formasyon kazandırmaya yönelik bir anlayış olduğu görülmektedir. Ayrıca, öğretmenlik uygulaması için bir uygulama ana okulunun açılması da okul öncesi öğretmeni yetiştirme ile ilgili uygulamalar açısından oldukça önemli bir gelişme olmuştur.

Anahtar Sözcükler
Anaokulu, okul öncesi eğitim, öğretmen yetiştirme programı.

TAM METIN