EDİTÖRDEN

Türkiye’de eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmaları hem ulusal hem de uluslar arası platformda paylaşıma açmanın, öncelikli hedefimiz olduğunu şimdiye kadar hep vurguladık. Bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Gelinen noktada Eğitim Bilimleri ve Uygulama ülkemizdeki her ilin en az bir kütüphanesi ile en büyük uluslar arası veritabanlarından olan EBSCOhost ve hizmet verdiği yirminin üstünde veritabanı üzerinden ulaşılabilen uluslar arası nitelikli bir dergi olmuştur.

Hakem listemize uluslar arası alanda tanınan, ülkemizde de hemen bütün meslektaşlarımızın yakından izlediği, bilimsel anlamda özgün yönelimlere liderlik etmiş isimler katıldı. Sembolik olmayan ve özenle seçilen bu katılımlar gerek duyuldukça artırılacaktır.

Okuyucularımız, yazarlarımız ve hakemlerimizden aldığımız beğeni ve takdir içeren tepkiler, gün geçtikçe artmakta ve bize cesaret vermekte, dergimizin oldukça büyük bir kitle tarafından yakından izlendiğini göstermektedir.

Dergimizin yayım dilinin Türkçe olarak kalması konusundaki kararlılığımız sürecektir. Çünkü yayımladığımız çalışmaların ülkemizde olabildiğince büyük bir kitle tarafından yararlanılabilir olmasını önemsiyoruz. Bu nedenle yurt içinden Türkçe dışında herhangi bir dilde makale kabul etmemeyi sürdüreceğiz. Türkiye’deki meslektaşlarımızın kendi anadillerinde daha nitelikli ürünler verebileceklerini düşünüyoruz. Yurt dışından gönderilen İngilizce makaleler ise önümüzdeki sayımızdan itibaren kabul edilecektir. Yurt dışından gelen çalışmalarla ilgili değerlendirme süreci orijinal metin üzerinden tamamlandıktan sonra, bu çalışmalar Türkçe’ye çevrilerek yayımlanacaktır.

Bu sayımızda size üniversite öğrencilerinin akademik entegrasyonu, öğretim elemanlarının bilimsel araştırma etiği ile ilgili görüşleri, öfke yönetimi becerileri, durumlu öğrenmenin başarı ve transfer becerilerine etkisi, okullarda öğretim teknolojilerinin kullanımı, ortaöğretim öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları, yaratıcı dramaya ilişkin tutumlar, bilime ilişkin epistemolojik inançların ölçülmesi ve okul öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesi gibi önemli konuları ele alan dokuz çalışma sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi bu çalışmaların yazarlarına da, seçilmesi ve geliştirilmesine yönelik katkıları nedeniyle hakemlerimize de teşekkür ediyoruz.

Daha iyiye, daha güzele birlikte ulaşmak dileğiyle...

Yayın Kurulu