ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI’NIN CİNSİYETE GÖRE MADDE YANLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr. Halil Yurdugül
Dr. Petek Aşkar
Hacettepe Üniversitesi


Özet

Bu araştırmada, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı’nda yer alan maddeler, öğrencilerin cinsiyetlerine göre diferansiyel madde fonksiyonları (DMF) açısından incelenmiştir. Araştırmada, 269514 kız ve 283594 erkek öğrencinin toplam 100 maddeye verdikleri yanıtlar ele alınmıştır. Diferansiyel madde fonksiyonunun araştırılması için Mantel–Haenszel istatistiğinden yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, Türkçe ve Sosyal Bilimler alt testlerinin anlamlı genişlikte DMF içermediği gözlenmiştir. Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerinde ise cinsiyete göre DMF içeren maddelere rastlanmıştır. Elde edilen DMF’larının gerçek farklılıktan mı yoksa madde yanlılığından mı kaynaklandığı araştırılmıştır.


Anahtar Sözcükler
Diferansiyel madde fonksiyonu, madde yanlılığı, gerçek farklılık, Mantel-Haenszel.

TAM METIN