EDİTÖRDEN

Bu sayısı ile birlikte Eğitim Bilimleri ve Uygulama gerçek anlamda uluslar arası bir dergi olmuş bulunmaktadır. Verdiğiniz destek daha beşinci sayısında ondan fazla uluslar arası veritabanı tarafından taranan, indekslenen ya da özetlenen; yayımladığı makaleler bütün üniversitelerdeki akademik atama ve yükseltmelerde dikkate alınan bir dergiye dönüştü. Bu bir başarı ise, bu başarının mutluluğunu hakemlerimizden yazarlarımıza, yayınevlerinden dağıtım firmalarına ve abonelerimize kadar bize destek veren herkesle paylaşıyoruz. Bize verilen desteklere ve sağlanan katkılara, daha nitelikliyi, daha güzeli sunarak karşılık vermeyi temel bir sorumluluk olarak görüyoruz.

Eğitim Bilimleri ve Uygulama’yı var eden ve yaşatan ekip Dergi için, sahip olduğu tüm olanakları seferber etmekten kaçınmamaktadır. Bu çabanın gerçekleştirdiği başarının mutluluğunu paylaşmayı meslektaşlarımız için nasıl bir hak olarak görüyorsak; bu çabaya destek vermenin de ortak sorumluluğumuz olduğunu düşünüyoruz. Bizce her bir meslektaşımız “Ben nasıl katkı sağlayabilirim?” sorusunu sormalıdır. Bu bilinç olduğu sürece daha güzele, daha nitelikliye ulaşmak hiç de zor olmayacaktır.

Bu sayımızda da, bize gönderilen çok sayıda makaleyi yayımlayamadık. Bu makalelerin yazarlarının bu durumdan dolayı teselliye ihtiyaçları olmadığını biliyoruz. Onların da anladıkları ve bildikleri bu durumun tek nedeni vardır: Gönderilen makalelere ilişkin hakem değerlendirmeleri editörlerimiz dahil herkes için bağlayıcıdır. Daha çok makale yayımlayabilmemiz, makale gönderen yazarlarımızın, dergimizin yayım ve yazım ilkelerine gösterdikleri özenle mümkün olacaktır.

Bu sayımızda sizlere ortaöğretim öğrenci seçme ve yerleştirme sınavları, öğretmen adaylarının disiplin anlayışları, lisansüstü eğitime giriş sınavları, öğrencilerin matematik korkusu, çocuk yuvasında yaşayan ilköğretim öğrencilerinin depresyon ve benlik düzeyleri, ütopyalar ve eğitim ile son dönemin popüler yaklaşımı yapılandırmacılık konularını ele alan araştırma ve incelemeler sunduk. Beğenilmesini ve yararlı olmasını diliyoruz.

Daha iyiye, daha güzele, birlikte ...