ÖĞRETİM ELEMANLARININ BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİ KULLANMADA KARŞILAŞTIKLARI ENGELLER, ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE ÖZ-YETERLİK ALGILARI

Dr. Yasemin Koçak Usluel
Dr. S. Sadi Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, eğitim fakültelerinde görevli öğretim elemanlarının, bilgisayar kullanma durumları ile bilgisayar kullanmaya ilişkin öz-yeterlik algıları arasındaki ilişki ve öğretim elemanlarının bilişim teknolojileri (BT) kullanımında karşılaştıkları engeller ile bu engellere ilişkin çözüm önerileri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma grubu Ankara’da iki üniversitenin eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan toplam 189 öğretim elemanından oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak bir anket ve “Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı” ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, üniversite öğretim elemanlarının çoğunun BT kullandığı; BT kullanımı konusunda yaşadıkları sorunların, donanım, eğitim yetersizliği ve fiziksel koşullarda yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışmada, öğretim elemanlarının öz-yeterlik algılarının genel olarak yüksek olduğu ancak BT’nin etkili bir şekilde kullanımı için öğretim elemanlarına uygun ortamların yaratılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Kurumsal desteğin bu açıdan önem taşıdığı ileri sürülebilir.

Anahtar Sözcükler

Bilişim teknolojilerinin kullanımı, BT kullanımının engelleri, öğretim elemanı, öz-yeterlik algısı.

TAM METIN