EĞİTİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRAN DERS PROGRAMLARININ HAZIRLANMASI İÇİN GENETİK ALGORİTMA KULLANIMI


Fatma Daban
Dr. Ersin Özdemir
Mustafa Kemal Üniversitesi

Özet

Eğitim kurumları, kaynaklarını belirli zaman aralıklarında uygun olarak dağıtıp verimli şekilde değerlendirebilmek için ders programlarını kullanırlar. Ders programı hazırlanmasında amaç, ele alınan dönemde açılan tüm derslerin belirli kısıtlar dahilinde zaman aralıklarına yerleştirilmesidir. Ders programı hesaplama zorluğu bakımından polinom zamanda çözülemeyen bir problemdir.

Bu çalışmada yapay zeka yöntemlerinden biri olan Genetik Algoritma (GA) kullanılarak, öğretim elemanları ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre daha etkin bir eğitim-öğretim sağlamak için, ders programı hazırlayan ve optimize eden bir program geliştirilmiştir. Ders programının uygunluğu, öğretim elemanı ve eğitim-öğretim verimliliği kriterlerine göre belirlenmektedir. Pedagojik esaslara göre, öğrencilerin algısının haftanın günlerine ve gün içindeki saatlere göre değişimi göz önünde bulundurularak verimliliklerinin artması amaçlanmıştır. Hazırlanan program ile dizayn edilen ders programları bu amaçları sağlamaya yöneliktir. Ayrıca, algoritmada standart GA operatörlerinden farklı olarak, probleme özgü GA operatörleri geliştirilmiştir.

Yapılan simülasyonların sonuçlarında, pedagojik esaslara göre dizayn edilen ders programlarında belirlenen kriterlerde başlangıca göre % 40-60 oranlarında iyileşme sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Genetik algoritma, zaman çizelgeleme, ders programı.

TAM METIN