YAYINLARA VE YARGI KARARLARINA GÖRE TÜRKİYE’DE ÇOCUK İSTİSMARI

Nihal Ahioğlu
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada; 1995-2000 yılları arasında eğitim, psikoloji, psikiyatri alanlarında yapılmış çocuk istismarı ile ilgili bilimsel çalışmalarla aynı konuda hukuka yansımış davaların analiz edilmesi amaçlanmıştır. Makale, tez ve dava sonuçları, kategorisel ve frekans analizine dayalı içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz kapsamına eğitim, psikoloji ve psikiyatri alanlarından 16 bilimsel nitelikli, hakemli dergi ve yargıya yansıyan çocuk istismarı vakaları alınmıştır. 1995-2000 yıllarında, incelenen dergi ve tezlerde, çocuk istismarı ile ilgili toplam 21 makale ve 15 tez çalışması bulunmuştur. Bununla birlikte Yargıtay’a yansıyan 67 çocuk istismarı davasının olduğu ve buna ek olarak Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından geriye dönük yapılan çalışmalarda 6759 çocuk istismarı vakasının yargıya yansıdığı yapılan analiz sonucunda belirlenmiştir. Hukuka yansımış istismar davaları çok, ancak bu konuda yapılmış bilimsel çalışmalar azdır ve bu durum çocuk istismarını tanılama, önleme ve tedavi çalışmalarını sınırlandırmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Çocuk istismarı, içerik analizi, mahkeme kararları.

TAM METIN