ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ

Dr. Giray Berberoğlu
İlker Kalender
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özet

Eğitim yatırımlarının etkililiği farklı açılardan incelense de, öğrencilerin başarı düzeyleri önemli bir gösterge teşkil etmektedir. Ulusal ve uluslararası durum belirleme çalışmaları belli aralıklarla bu başarı düzeylerini takibe almaktadır. Ülkemiz TIMSS, PIRLS ve PISA gibi projelere henüz bir kez katıldığından bir izleme değerlendirmesi yapmak güçtür. Ancak ÖSS sonuçları belli sayıltılarla yıllara göre bir izleme ve değerlendirme çalışması yapmaya olanak sağlamaktadır. Bu araştırmada ÖSS sonuçları yıllara, bölgelere ve okul türlerine göre incelenmiş, ayrıca PISA 2003 sonuçlarından elde edilen bölgesel ve okul türleri arasındaki farklılıklar da analiz edilmiştir. Bulgular, her iki değerlendirmede öğrencilerin başarı düzeylerinin çok düşük olduğunu, yıllara göre bir iyileşme olmadığını ve bölgesel farklılıklardan çok okul türleri arasındaki farklılıkların ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir.

Anahtar Sözcükler

Öğrenci seçme sınavı, PISA, öğrenci başarısı.

TAM METİN