GENELLENEBİLİRLİK KURAMI VE PUANLAYICILAR ARASI GÜVENİRLİK İÇİN ÖRNEK BİR UYGULAMA

Dr. Hakan Atılgan
Ege Üniversitesi

Özet

Bu çalışmada; güçlü bir istatistiksel temele sahip, farklı birçok ölçme durumu için esnek bir alternatif olarak olası bütün hata kaynaklarını birlikte değerlendirerek ölçmenin güvenirliğinin belirlenmesini sağlayan bir yaklaşım olan G-kuramına bir giriş yapılarak, temelleri vurgulanmış ve kuramının klasik test kuramına göre avantajları açıklanmıştır. Ayrıca, farklı ve çok hata kaynaklı bir ölçme durumu olarak, puanlayıcıların ölçme sürecine katıldığı hipotetik bir örnekle; ölçüt dayanaklı ölçmeler için Phi ve norm dayanaklı ölçmeler için G katsayılarının elde edilerek kullanılması gösterilmiştir.

Anahtar Sözcükler

Genellenebilirlik kuramı, puanlayıcılar arası güvenirlik, ölçme, değerlendirme.

TAM METİN