ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVINDAKİ FEN BİLİMLERİ TESTİ SORULARINA AİT PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİN İNCELENMESİ

Dr. Ömer Kutlu
Ankara Üniversitesi
Tuba Özdil Otmanbölük
İskenderun Karayılan Saraç İlköğretim Okulu

Özet

Bu çalışmada, Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında (OKS) kullanılan Fen Bilimleri testlerinde yer alan sorulara ait psikometrik özelliklerin nasıl olduğu araştırılmıştır. Bunun için öncelikle test soruları, alan uzmanları tarafından değerlendirilerek OKS sorularıyla ölçülmek istenen bilişsel süreçler belirlenmiştir. Daha sonra, seçilen örneklemlerdeki öğrencilerin Fen Bilimleri testi puanları kullanılarak faktör analizi yapılmış ve testlerle ölçülen bilişsel süreçler isimlendirilmiştir. Son olarak da OKS Fen Bilimleri testindeki soruların madde güçlük ve madde ayırt edicilik değerleri hesaplanarak, belirlenen faktör yapılarına göre nasıl bir dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Araştırma sonucunda OKS 2000, 2001 ve 2002 Fen Bilimleri testlerinin KR 20 güvenirlik katsayıları sırasıyla 0.76, 0.77 ve 0.75 olarak bulunmuştur. Uzman kanılarına dayanılarak belirlenen bilişsel süreçlerin Kavrama, Problem Çözme ve Bilimsel Yöntem Süreç Becerileri şeklinde olduğu görülmüştür. Faktör analiziyle belirlenen bilişsel süreçlerin uzman kanılarıyla uyumlu olduğu gözlenmiştir. OKS Fen Bilimleri testlerindeki maddelerin, belirlenen faktör yapılarına göre madde güçlük düzeyine göre boyutlandığı görülmüştür. Madde ayırt edicilik düzeyleri ise genel olarak oldukça iyi düzeyde bulunmuştur. Sonuç olarak; OKS 2000, 2001 ve 2002 Fen Bilimleri testlerinin güvenirlikleri oldukça yüksek ve ölçmeyi hedeflediği üst düzey zihinsel becerileri ölçebildiği görülmüştür.

Anahtar Sözcükler

Faktör analizi, akademik yetenek, bilişsel süreçler