ÖĞRENCİ MERKEZLİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMLARI


Dr. R.Nükhet Çıkrıkçı Demirtaşlı
Ankara Üniversitesi
Çetin Toraman
Milli Eğitim Bakanlığı

Özet

Bilgilerimizin büyük bir hızla arttığı ve sürekli değiştiği bir çağı yaşamaktayız. Böylesi dinamik bir değişim paralelinde, toplumun bireylerden ve bu bireyleri yetiştiren eğitim kurumlarından beklentileri de değiştirmektedir. Bu değişimin yansımalarını; eğitim ortamlarının yeniden düzenlenmesi, eğitim-öğretim yaşantıları sonucunda öğrencilerin anlamlı, kalıcı ve gerçek yaşama aktarabilecekleri kazanımlar elde etmesi yönünde çaba ve girişimlerin artması ile gözlemlemekteyiz. Eğitim-öğretim etkinliklerindeki bu yenilikler, değerlendirme yaklaşımlarında da değişmeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, sürecin ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesine olanak sağlayan öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarının önemi giderek artmaktadır. Bu makaledeki amaç, eğitimde kullanılan öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımlarını okuyucuya tanıtmaya çalışmaktır. Bu amaçla performans değerlendirme, gerçek duruma dayalı değerlendirme, ürün seçki dosyalarıyla değerlendirme, kendini değerlendirme, akran değerlendirmesi, işbirlikli değerlendirme, bütünsel test ve dereceli puanlama anahtarı tanıtılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Değerlendirme, öğrenci merkezli değerlendirme yaklaşımları, süreci değerlendirme