ÖZNEL İYİ OLUŞ HALİ KAVRAMSAL YAPISININ DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİYLE TEST EDİLMESİ

Ömer Faruk Şimşek
İzmir Ekonomi Üniversitesi

Özet

Bu araştırmada, son dönemde psikolojide gittikçe etkinliğini arttırmakta olan pozitif psikoloji akımının en önemli kavramlarından birisi olan öznel iyi oluş halinin kavramsal yapısını doğrulayıcı faktör analiziyle test etmek amaçlanmıştır. Orijinal yapıyı dikkate alan iki modelin yanı sıra, araştırmacı tarafından gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda ortaya çıkan faktör yapısına dayalı olarak alternatif bir model de test edilmiştir. Araştırma, 484 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Verilerin analizinde açımlayıcı (exploratory) ve doğrulayıcı (confirmatory) faktör analizi teknikleri kullanılmıştır. Sonuçlar, orijinal modelin ülkemizde geçerli olmadığına ilişkin ilk kanıt olarak sunulmaktadır. Söz konusu sonuçlar, iddia edilen modeldeki kavramsal problemlerden kaynaklanabileceği gibi, kültürel bir durumu da yansıtıyor olabilir. Araştırmanın sonuçları, kavramsal ve kültürel boyutta tartışılarak ilerideki araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler

Pozitif Psikoloji, Öznel İyi Oluş Hali, Kavramsal Yapı .