LİSE BİYOLOJİ DERSİ KİTAPLARININ İÇERİKLERİNİN BİLİMSEL DOĞRULUK AÇISINDAN İNCELENMESİ

Dr.Esra Özay
Dr.İsmet Heseneklioğlu
Atatürk Üniversitesi

Özet

Ders kitapları, temel öğretim materyali olarak kullanıldıkları için özel bir öneme sahiptirler. Ülkemizde yaygın bir kullanım alanı olan ders kitaplarının, her öğretim kademesi için uygun olduklarının bilinmesi gerekir. Bu çalışma, Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen ve genel liselerin 3. sınıflarında 2003-2004 öğretim yılında okutulan biyoloji kitaplarında “Üreme” ve “Gelişme ve Büyüme” bölümlerinde verilen bilgilerin bilimsel içerik yönünden yeterli olup olmadığını araştırmıştır. Bu amaçla, ilgili bölümler dikkatli bir şekilde okunulmuş ve yapılan kaynak taraması ve uzman görüşleriyle veriler elde edilmiştir.

Araştırma sonunda incelenen iki biyoloji 3 ders kitabının, bilimsel içerik yönünden yetersiz oldukları saptanmıştır. Bu kitapların yeniden ele alınarak öğrenci için daha uygun bir hale getirilmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler

Lise Biyoloji ders kitapları, Bilimsel içerik, Biyoloji.