TÜRKİYE’DEKİ E-ÖĞRENME UYGULAMALARININ SEKTÖREL AKTÖRLERİ, KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE YARARLANICILARINA İLİŞKİN ANALİTİK BİR BETİMLEME

Dr. Nurettin Şimşek
Ankara Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki e-öğrenme uygulamalarının durumunu genel görünümü, pazarın baskın aktörleri, kullanılan teknolojiler ve yararlanıcıların profilleri ile beklentileri açısından betimlenmektir. Çalışma, alanyazın taramasına dayalı olarak gerçekleştirilmiş bir incelemedir. Çalışmanın sonuçlarını şu şekilde özetlemek olanaklıdır: İlk ve ortaöğretim düzeyinde e-öğrenme uygulamaları tümü devlet kurumu olan açıköğretim okullarının yanısıra, devlete ve özel sektöre ait, yüz yüze eğitim yapan okullarda yoğunlaşmaktadır. Yükseköğretim düzeyindeki e-öğrenme uygulamaları görece daha sistematiktir. Üniversiteler, e-öğrenme uygulamalarının tasarımı ve üretimi ile ilgili yeterli kalifiye personele sahip değillerdir; bu zorunlu olarak üniversiteler ile firmalar arasında işbirliğini gerektirmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde firmalar üniversitelere genellikle donanım, yazılım, içerik geliştirme ve yönetim hizmetlerini bir arada içeren paket çözümler sunmakta; bu şekildeki işbirliği üniversitelerin firmalara bağımlı hale gelmesine neden olmaktadır. Çoğu firma karmaşık çözümlerin gerektirdiği yatırımları yapmaya ve etkili çözümler geliştirmenin gerektirdiği zahmete katlanmaya eğilimli değildir. Bu yüzden e-öğrenme pazarı birkaç firmanın egemenliği altındadır. Uygulamaların kalitesi genellikle düşüktür; yararlanıcıların bu duruma katlanmaları seçeneklerinin olmamasıdır. Türkiye’de e-öğrenme uygulamaları açısından en büyük pazar üniversitelerdir. Firmalar için hedef kitle olarak üniversitelerin diploma programlarına yönelik çözümler sunmak oldukça önemlidir.

Anahtar Sözcükler

Baskın aktörler, E-öğrenme uygulamaları, E-öğrenme teknolojileri, Pazar analizi, Türkiye, Yararlanıcılar.

TAM METİN