ÖĞRETİM TASARIMININ KURTARILMAYA İHTİYACI VAR MI?

D.Merrill, L.Drake, M.Lacy, J.Pratt D.Jonassen

Çeviri: Araş. Gör. Özcan E. Akgün
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
akgun@education.ankara.edu.tr

ÇEVİRENİN NOTU

Uluslar arası düzeyde son dönemde giderek daha fazla ilgi çeken yapıcı (oluşturmacı, yapılandırmacı, yapısalcı, İng.: constructivist) yaklaşım, öğretim tasarımı alanında önemli değişimler öngörmektedir. Bu yaklaşım bir yandan eğitim uygulamaları üzerinde etkili olurken, bir yandan da ciddi eleştirilere konu edilmektedir. Yapıcılığa yöneltilen yaygın eleştirilerden birisi, bu yaklaşımı benimseyenlerin bilimsel nesnelliği göz ardı etmeleridir. Bu eleştiriler, yapıcı yaklaşımın bilimsel olmadığını iddia edecek kadar ileri götürülebilmektedir. Buna karşılık yapıcılar da, bilimsel nesnelliği tartışmaya açmaktadırlar. Her iki tartışmada kullanılan savlar, ilgi çekecek kadar önemlidir.
Bu çalışmada, sözü edilen tartışmanın taraflarına öncülük eden kişilerin kaleme aldığı iki metin Türkçe'ye çevrilmiştir. Bu metinlerden ilki David Merrill ile, liderliğini yaptığı ID2 Grubu'na aittir ve öğretim tasarımı alanının, yapıcı yaklaşımın etkisinden kurtarılması gerektiği iddiasını temel almaktadır. İkinci metin ise, yapıcı yaklaşımın uluslar arası öncülerinden olan David Jonassen tarafından kaleme alınmıştır ve ilk metne cevap olarak hazırlanmıştır.

TAM METİN