YENİLİKÇİ YENİ MEDYA TEKNOLOJİLERİNİN EĞİTİME ENTEGRASYONU: FATİH PROJESİ VE ISTE ÖĞRETMEN STANDARTLARI

Eda Çağlar
Kadir Has Üniversitesi

Özet

Geleneksel eğitim paradigmalarını değiştiren yeni medya ulusal eğitim sistemlerinde de değişimi gerektirmektedir. Eğitime yenilikçi teknoloji destekli eğitim ortamlarını entegre etmek için tasarlanan son proje, Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) projesi şimdi ülke çapında pilot uygulama aşamasındadır. Bu pilot uygulama kapsamında, 17 ildeki 52 okula yeni medya teknolojileri olan tablet bilgisayarlar, interaktif tahtalar, doküman kameralar ve çok fonksiyonlu yazıcılar sağlanmıştır. FATİH Projesi öğretmenlerininde 2008 yılında öğretmenlerin ileri teknolojilerden yararlanması için akredite edilen ISTE NETS standartları ile uyumlu olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, FATİH Projesi öğretmenlerin yeni medya odaklı yenilikçi teknoloji destekli eğitim ortamının kullanımında ne düzeyde ISTE NETS*T standartlarına uyum sağladıklarını belirlemektir. 17 ilde 52 okulda Atatürk Üniversitesi personeli tarafından 162 soruluk bir online anket 1.005 öğretmene uygulanarak analiz edilmiştir (Göktaş ve diğerleri, 2012). Bu araştırma sonucunda FATİH Projesi tarafından sağlanan yenilikçi teknoloji destekli eğitim ortamlarının öğretmenler tarfaından pedagojik amaçlı kullanımının ISTE NETS*T standartlarına uygun olmadığı gözlenmiştir.

Anahtar Sözcükler

Yeni Medya Destekli ve Odaklı Eğitim, FATİH Projesi, ISTE-NETS*T, Yenilikçi Teknoloji.

TAM METİN