SOSYAL AĞ WEB SİTELERİ ANALİZİ: KULLANIŞLI VE ÖĞRETİMSEL FACEBOOK

Dr. Hasan Tınmaz
İstanbul Gelişim Üniversitesi
Dr. Kürşat Çağıltay
Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Özet

Bu çalışma, sosyal ağ web sitelerinin kullanışlılık sorunları ve eğitim için alternatif kullanımı ile ilgili araştırma yöntemleri ve araçları adına oluşan açık üzerine odaklanmaktadır. Sunduğu geniş etkileşim olanakları, çok amaçlı araçları ve yüksek rakamlardaki üye sayısı ile Facebook eğitimde kullanılma adına önemli bir potansiyele sahiptir. Araştırmacılar, alan yazından yola çıkarak iki nicel anket oluşturduktan sonra güvenilirlilik ve geçerlilik adımlarını tamamlamışlardır. Evrenin temsil olasılığını artırmak ve büyük bir örneklem sağlamak için basit uygun örnekleme metodu tercih edilmiştir. İlk olarak, katılımcıların (n = 289) Facebook’u kullanışlı, güvenli, her zaman eriştikleri (rutin) ve sosyal bir araç olarak algıladıkları tespit edilmiştir. Facebook’un sosyal ağ web sitelerinin önde gelen bir örneği olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar Facebook’un kullanışlılığından (özellikle arama özelliği ve içeriği açısından) memnun kalmışladır. Öte yandan, katılımcıların Facebook’un hızını ve etkileşim düzeyini sorguladıkları tespit edilmiştir. Facebook kullanıcılarına çok çeşitli kullanım alternatifleri sunuyor olsa da, katılımcıların özellikle sosyal ilişki kurma özelliklerine odaklandığı tespit edilmiştir. Katılımcıların Facebook’u daha çok başka insanlarla iletişimde kalmak ve bilgi paylaşmak amacıyla kullandıkları görülmektedir. Bu çalışmada yer alan katılımcılar için flört etme ve oyun oynama nedenleri Facebook’u kullanım amaçları içerisinde en az tercih edilen durumlar olmuştur. Ayrıca, katılımcıların diğer kullanıcıların kendilerine doğrudan ulaşabileceği bilgileri profillerinde sunma eğiliminde olmadıkları görülmüştür. İkinci olarak, çalışmaya katılanların (n = 239) Facebook’un eğitim için kullanımının olası etkileri hakkında emin olmadıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum katılımcıların Facebook’un eğitimde kullanımı noktasında deneyimli veya örneğine şahit olmamaları nedeniyle tespit edilmiş olabilir.

Anahtar Sözcükler

Sosyal ağ web siteleri, Kullanım ve doyum kuramı, Sosyal ağların eğitimsel kullanımı, Facebook.

TAM METİN