BAŞARIM ÖLÇÜTLÜ UYARLANABİLİR ÖĞRENMENİN ETKİLİLİĞİNİN VE VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Serkan Demirören

Ankara Üniversitesi

Özet

Web ortamında sağlanan öğretimin öğrenci özelliklerini dikkate alarak bireyselleştirilmesi önemli bir araştırma alanı haline gelmiştir. Bu bağlamda uyarlanabilir hiper ortamlar, geleneksel sabit içerik sunan hiper ortamlara alternatif olarak ortaya çıkmıştır. Bu çalışma da başarım ölçütlü uyarlanabilir öğrenmenin etkililiği ve verimliliği değerlendirilmiştir. Araştırma için iki farklı web tabanlı öğretim ortamı geliştirilmiştir. Bunlar başarım ölçütüne göre başlangıçta tek sefer uyarlanan ortam (statik) ve başarım ölçütüne göre her bölüm başında ve sonunda olmak üzere sürekli uyarlanan ortamdır (dinamik). Deneysel süreç 2012 – 2013 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 38 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Denekler deney ve kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Deney grubu başarım ölçütüne göre sürekli uyarlanan (dinamik) ortam ve kontrol grubu başarım ölçütüne göre başlangıçta bir kez uyarlanan (statik) ortama atanmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkeni uyarlamaların sürekliliği, bağımlı değişkenleri ise öğrencilerin akademik başarıları, öğretim materyalini tamamlama süreleri ve öğrenmelerinin verimliliğidir. Öğrencilerin başarıları öntest – sontest, materyali tamamlama süreleri sistem kayıtları, öğrenmelerinin verimliliği ise başarı ve materyal tamamlama sürelerinin birlikte kullanıldığı özel bir formülle hesaplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, başarım ölçütlü sürekli uyarlanabilirliğin öğrencilerin akademik başarıları, materyal tamamlama süreleri ve öğrenmesinin verimliliği üzerinde bir fark yaratmadığı görülmüştür.

Anahtar Sözcükler

Başarım ölçütlü uyarlanma, Etkililik, Uyarlanabilir öğrenme ve öğretim, Verimlilik.

TAM METİN