ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL VE ANALİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİN PROGRAMLAMA DİLLERİ BAŞARISINA ETKİSİ

Dr. Sonnur Işıtan

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Figen Turan

Hacettepe Üniversitesi

Özet

Dil ve konuşmanın değerlendirmesinde farklı yaklaşımlar kullanılmaktadır. Erken çocukluk ve okul çağındaki çocukların dil gelişiminin değerlendirilmesinde temelde iki yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar; norm bağımlı yaklaşım ve ölçüt bağımlı yaklaşımdır. Dil gelişimi değerlendirmede dinamik değerlendirme yöntemlerinden biri olarak anlatı analizi kullanılmaktadır. Anlatı yeteneklerini değerlendirmede sıklıkla öykü tekrarı yöntemi ya da olay içeren öykü oluşturma yöntemi kullanılmaktadır. Kullanılan diğer yöntemler ise beceri ya da rutin olayları tanımlama, yazısız resimli kitaba bakarak öykü oluşturma ve kişisel deneyimlerini anlatmadır. Anlatı analizi yaklaşımlarından biri olan öykü anlatma, çocukların kullanım dilini genişletme, ayrıntıları hatırlama, tekrarlama, özet yapma gibi becerilerini desteklemektedir. Bu sebeple öykü anlatma becerileri dilin kullanımı açısından büyük önem taşımaktadır. Öyküleme analizi için formal ve informal araçlar kullanılmaktadır. Öykü anlatma, çocukların sözel dil ve dinleme becerilerini desteklemektedir. Bu iki temel beceri okuma ve yazma becerilerinin desteklenmesi için büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde anlatı analiziyle ilgili sınırlı sayıda araştırma bulunmaktadır. Özellikle hem okul öncesi hem de ilköğretim çağında olan çocukların dil ve bilişsel gelişim özelliklerinin belirlenmesi ve gelişimsel ihtiyaçlarının saptanması için bu yöntemin kullanılarak bilimsel çalışmalar yapılmasının gerektiği düşünülmektedir. Bu makale çocukların anlatı gelişim dönemlerine, öyküleme analizi yöntemlerine ve bu yöntemin eğitimsel açıdan önemine yer vermiştir.

Anahtar Sözcükler

Dil gelişimi, Anlatı analizi, Anlatı gelişimi, Öykü oluşturma, Öykü tekrarı, Değerlendirme, Dinamik değerlendirme.

TAM METİN