PISA 2009 OKUMA TESTİ MADDELERİNİN YANLILIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Dr. Deniz Tuğçe Özmen
Ankara Üniversitesi


Özet

Bu araştırmanın amacı, PISA 2009 okuma becerileri testinde kullanılan maddelerin Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Türkiye-Birleşik Krallık (BK), ABD-BK grupları arasında DMF (değişen madde fonksiyonu) gösterip göstermediğinin incelenmesi, DMF içeren maddelerin olası yanlılık nedenlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla, Mantel Haenszel (MH), SIBTEST, Madde Tepki Kuramı Olabilirlik Oran (MTK-OO) ve b parametrelerinin karşılaştırılması yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma grubunu, PISA 2009 okuma becerileri testinde dört ve altı numaralı kitapçıkları yanıtlayan Türk öğrenci grubundaki 767, ABD öğrenci grubundaki 796, BK öğrenci grubundaki 765 öğrenci oluşturmaktadır. Çeşitli yöntemlere göre DMF gösteren maddelerin madde formatı, okurun metne yaklaşımı ve avantaj sağladığı gruba göre dağılımları incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, Türk ve ABD’li, Türk ve BK’daki öğrenci grupları arasında en az altı numaralı kitapçıkta (%31 ve %33) en fazla ise dört numaralı kitapçıkta (%36 ve %49) DMF içeren madde bulunduğu, bu maddelerin odak ve referans gruplar arasında dağılımının yaklaşık olarak eşit olduğu belirlenmiştir. Madde formatı açısından incelendiğinde, referans grubun lehine DMF gösteren maddelerin çoğunlukla açık uçlu olduğu saptanmıştır. Ayrıca, metne yaklaşım açısından incelendiğinde, “bilgiyi bir araya getirme ve yorumlama” yaklaşımına göre geliştirilmiş DMF içeren maddelerin çoğunlukla referans grubun lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. DMF gösteren maddelerin, sözcüklerin güç anlaşılması, madde formatına aşina olma durumu, çeviri hataları ve kültürel farklılıklardan kaynaklandığı yönünde uzmanlar tarafından ortak görüş bildirilmiştir.

Anahtar Sözcükler

Değişen madde fonksiyonu, PISA 2009, Mantel Haenszel, SIBTEST, Madde Tepki Kuramı-Olabilirlik Oran, b parametreleri.

TAM METİN