ÜNİVERSİTELERIN ENGELLİ DESTEK OFİSLERİNİN WEB SAYFALARININ ERİŞİLEBİLİRLİKLERİ

Dr. Bülent Gürsel Emiroğlu

Kırıkkale Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'deki üniversitelerin Engelsiz Üniversite Birimleri web sayfalarının erişilebilirliklerinin incelenmesidir. Üniversitelerde rektörlüklere bağlı olarak hizmet veren Engelsiz Üniversite Birimlerinin amacı; üniversitelerdeki engelli öğrencilerin öğrenimleri, yerleşke ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indirmek ve engellerin ortadan kaldırılmasında ilgili taraflar arasında işbirliği sağlamaktır. Genel tarama modeline göre desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu 53 üniversite oluşturmuştur. Araştırma sonucunda çalışma grubunda yer alan üniversitelerin Engelsiz Üniversite Birimlerinin web sitelerinin büyük çoğunluğunda iletişim bilgilerinin (telefon numarası, e-posta adresi, adresi) yer aldığı, yine büyük çoğunluğunda birimin sorumluları, komisyon üyeleri, kuruluş amacı, görevleri ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin yer aldığı belirlenmiştir. Ancak üniversitelerin neredeyse tamamında işaret dili çevirmeni, seslendirme eklentisi ve karakter punto büyütücünün olmadığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki üniversitelerin yaklaşık yarısında Engelsiz Üniversite Biriminin bağlantı linki üniversite ana sayfasında görünür bir yerdedir. Üniversitelerin büyük çoğunluğunun sosyal medyayı kullanmaması araştırmada ulaşılan bir diğer sonuçtur. Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda, Engelsiz Üniversite Birimleri web sayfalarının araştırma kapsamındaki erişilebilirlik maddeleri ya da bunlara benzer özellikler dikkate alınarak tasarlanması; Türkiye'deki tüm üniversitelerin Engelsiz Üniversite Birimleri web sayfalarının tümünü kapsayacak araştırmalar yapılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler

Engelli öğrenciler için web sayfaları, Engelsiz üniversite birimleri, Erişilebilirlik.

TAM METİN