UYUM ÖLÇEĞİ-ÜNİVERSİTE FORMU'NUN DİLSEL EŞDEĞERLİK, GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Prof.Dr. Adnan Kulaksızoğlu
Uzm. Bülent Dilmaç
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
adnank@marmara.edu.tr - bulentdilmac@marmara.edu.tr

Dr. Halil Ekşi
Uzm. Mustafa Otrar
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
halileksi@marmara.edu.tr - motrar@marmara.edu.tr

Özet

Bu çalışma Uyum Ölçeği-Üniversite Formu -UYUM-Ü (College Adjustment Scales -CAS-)'nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik analizlerini yaparak, Türkiye koşullarına uygunluğunu saptamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Temel olarak üniversite psikolojik danışmanlık merkezlerinde kullanılmak üzere hazırlanan ölçeğin orijinali William J. Anton ve James R. Reed tarafından üniversite öğrencilerinin (17-30 yaş grubu) dokuz alandaki (kaygı, depresyon, intihar eğilimi, madde bağımlılığı/kötüye kullanımı, benlik saygısı, kişiler arası ilişkiler, ailevi sorunlar, çalışma becerileri ve kariyer/meslek sorunları) uyum problemlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Dilsel eşdeğerlik çalışmasına İngilizce Öğretmenliği son sınıf düzeyinde öğrenim gören 24 öğrenci katılmıştır. Diğer çalışmalar için ise, 17-30 yaş grubunda 153 erkek, 197 kız olmak üzere toplam 350 öğrenci üzerinde uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Uyum geçerliliği için, Kısa Semptom Envanteri ve Hacettepe Kişilik Envanteri'nin (KSE) bazı alt boyutları ile Beck Anksiyete Envanteri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin Türkiye koşullarında kullanılabilecek, dilsel eşdeğerliğe sahip, geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Sözcükler
Uyum, Üniversite Öğrencileri, Ruh Sağlığı

TAM METİN