ÜTOPYALAR VE EĞİTİM SORUNSALI*

Dr. Faruk Öztürk
Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Özet

Bu çalışmanın temel amacı, “ütopya” ve “eğitim” kavramları arasında nasıl bir ilişki olabileceğini ortaya koymaktır. Böyle bir yaklaşım seçilmiş bazı klasik ütopyalarda (Devlet, Utopia, Güneş Ülkesi, Cesur Yeni Dünya ve Ada) eğitim sorunsalının nasıl ele alındığı ile ilgilidir. Çalışmada ortaya konulan temel varsayım, ütopyanın insan doğasının bir parçası olduğudur. Ütopya ve eğitim konusundaki bazı temel sorunlar ise, akıl dışı olduğu gerekçesi ile insanın düşsel yönünün dışlanması, bu öğenin, hayatın bütünlüğü içine dahil edilmemesidir. Ütopyalardan çıkarılabilecek en önemli sonuç, ütopyaların ve sahip olduğumuz ütopik doğamızın bize gösterebileceği “başka yolları” deneme dürtüsü, yaşam ve düşünüş zenginliğimizi artırıcı niteliğe sahip oluşudur. Bu özelliğimiz, “eğitim” kavramının bugüne kadar çağrıştırdığı tüm “imgeler”in yeniden kurulmasını sağlayabilmelidir.

Anahtar Sözcükler
Ütopya, düşsellik, düş gücü, eğitim felsefesi

TAM METIN