EĞİTİM YAZILIMI GELİŞTİRME ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ


Dr. Petek Aşkar
Oktay Dönmez
Hacettepe Üniversitesi


Özet

Bu çalışmanın amacı eğitim yazılımı geliştirme sürecine dönük öz-yeterlik algısını saptayan bir ölçek geliştirmektir. Eğitim yazılımı geliştirme sürecine dönük olarak hazırlanan 22 maddeden oluşan ölçeğin nihai formu Hacettepe, Ankara, Orta Doğu Teknik ve Gazi Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümlerinde okuyan toplam 283 üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Ölçeğin geçerliği ile ilgili bilgi elde etmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Buna göre, eğitim yazılımı geliştirme sürecine dönük öz-yeterlik algısı ile ilgili maddelerin 4 boyutta toplandığı görülmüştür. Bunlar araştırmacılar tarafından 1) proje yönetimi ve öğretim tasarımı; 2) animasyon, ses-video tasarımı; 3) grafik tasarımı ve 4) programlama olarak adlandırılmıştır. Ayrıca geliştirilen ölçeğin Cronbach ? ile hesaplanan güvenirlik katsayısı .92 olarak hesaplanmıştır.

Anahtar Sözcükler

Öz-yeterlik algısı, eğitim yazılımı, proje yönetimi, öğretim tasarımı, programlama.

TAM METIN