ANAOKULLARININ İKİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDEKİ GELİŞİMİNDE OKUL VE ÇOCUK SAĞLIĞI

Dr. Yahya Akyüz
Ankara Üniversitesi
Dr. Selçuk Uygun
Dr. Osman Kafadar
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Özet

Türkiye’de anaokullarının kuruluşu, Meşrutiyet döneminde gerçekleşmiştir. Bu dönemde anaokullarına ayrı bir önem verilmiştir. Çünkü bu okulların gelişmesi için bazı Avrupa ülkelerine öğrenci ve öğretmenler gönderildiği gibi, anaokulu ile ilgili birçok eser Avrupa’dan getirtilerek Türkçeye çevirtilmiştir. İncelemenin merkezinde, Ebul Muhsin Kemal’in, 1916’da yayınlanan “Ana Mektepleri Hıfzıssıhhası” adlı eseri bulunmaktadır. Bu eserden, Meşrutiyet dönemi anaokulları hakkında bazı bilgilere ulaşılabildiği gibi, günümüz anaokulları için de çıkarılabilecek önemli dersler vardır. Araştırmada, “Ana Mektepleri Hıfzıssıhhası” adlı eserden hareketle anaokullarının tarihsel gelişimi, çocuk ve okul sağlığı konuları günümüzle ilişkilendirilerek bütüncül bir yaklaşımla incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler

Anaokulu, Meşrutiyet Dönemi, Okul ve Çocuk Sağlığı.

TAM METİN