ARAŞTIRMA

Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Bilgi Okuryazarlığı Becerilerindeki Zorlanma Düzeyleri
Meral Güven, Bahadır Erişti

Lise Öğrencilerinin Matematik Dersinde Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Zeynep Çiğdem Özcan, İsa Esme

İlköğretim Okulları Öğretmen ve Yöneticilerinin Öfke Kaynakları, Öfkelerini İfade Etme Biçimleri ve Öfke Yönetimi Stratejilerine İlişkin Görüşleri
Nihan Demirkasımoğlu

Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Olarak Geliştirilen Ders Yazılımı ve Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi
Naci Bayrak, Salih Doğan

Yaratıcı Drama Temelli Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Puanlarına Etkisi
Zeynep Karatas, Yasemin Yavuzer

Anne-Baba ve Akran Bağlanmasının Ergenlerin Uyum Düzeylerini Yordama Gücü
Ercan Kocayörük

Zihinsel Engelli ve Engelli Olmayan Çocuklu Annelerde Yılmazlık, Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Becerileri
Sema Kaner, Hatice Bayraklı


GELİŞTİRME


Sosyal Ağların Benimsenmesi Ölçeği  
Yasemin Koçak Usluel, Sacide Güzin Mazman