ARAŞTIRMA

Bilişsel Koçluk Yoluyla Öğretilen Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Akademik Başarıya Etkisi
Özden Demir, Ahmet Doğanay

Eve Dayalı Aile Eğitimi Programının Zihinsel Engelli Çocukların Gündüz Tuvalet Kontrolünü Kazanmalarına ve Sürdürmelerine Etkisi
Nesrin Sönmez, Nihal Varol

Üniversite Öğrencilerinin Başarı Amaçları ve Zihinsel Zaman Yolculuğu Becerileri
Altay Eren

Öğretmenlerin Kişilerarası Öz-Yeterlik İnançlarının Cinsiyet, Yaş, Mezun Olunan Okul ve Medeni Durum Açısından İncelenmesi
Adnan Kan, Burhan Çapri

14-16 Yaş Aralığındaki Öğrencilerin Petrol ve Kömür Hakkındaki Düşünceleri
Burçkin Dal

Okul Öncesi Çocuklarının Öğretmenleriyle Kurdukları İlişkiyi Algılama Biçimleri
Derya Şahin, Şakire Anlıak

Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Uygulama Öğretmenlerinin Görüşlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Savaş Baştürk

GELİŞTİRME


Yetişkinler İçin Problem Çözme Becerileri Ölçeği  
Süleyman Yaman, Yüksel Dede